Skillet Brazil †

ELA desafio do gelo completo!

ALS ice bucket challenge complete!

Meu desafio do gelo ELA completo…

My ice bucket ALS challenge.. 

Desafio do balde de gelo feito..

Ice bucket challenge done..

15 segundos do desafio balde de gelo que aceitei de Duncan Phillips! Vídeo completo no Skillet Youtube e Facebook!!!!

15 secs of me accepting Ducan Phillips ALS ice bucket challenge! Full video on skillet YouTube and Facebook!!!!